URL ADRESA DOKUMENTU NÁZOV DOKUMENTU IDENTIFIKÁTOR ORGANIZÁCIE NÁZOV ORGANIZÁCIE FORMÁT DÁTUM ZVEREJNENIA
https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/plan-obnovy-odolnosti/ Plán obnovy 00151742 Ministerstvo financií Slovenskej republiky PDF 2021-05-07