id name hasSubOrganization subOrganizationName created
151742 Ministerstvo financiˇ Slovenskej republiky 42499500 Finančné‚ riaditeľstvo Slovenskej republiky 1.1.2012
151742 Ministerstvo financiˇ Slovenskej republiky 50086821 Úrad vládneho auditu 1.1.2016
151742 Ministerstvo financiˇ Slovenskej republiky 151564 DataCentrum 12.12.1995
151742 Ministerstvo financiˇ Slovenskej republiky 35528290 Vzdelávacie a doškolovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica 1.7.1996
151742 Ministerstvo financiˇ Slovenskej republiky 36065340 Štátna pokladnica 1.7.2002
151742 Ministerstvo financiˇ Slovenskej republiky 30792053 Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity 1.2.2003
151742 Ministerstvo financiˇ Slovenskej republiky 52265021 Úrad pre reguláciu hazardných hier 1.3.2019