P. č. Priezvisko a meno Právnická osoba Dátum vymenovania
1 König Daniel Generálna prokuratúra SR 01. 06. 2016
2 Burianová Helena Kancelária prezidenta SR 23. 04. 2019
3 Háziková Valéria Kancelária Ústavného súdu SR 13. 07. 2017
4 Vernarský Peter Kancelária Ústavného súdu SR 13. 07. 2017
5 Chudina Daniel Kancelária Súdnej rady SR 05. 12. 2016
6 Koller Andrej Kancelária Národnej rady SR 03. 12. 2018
7 Oravcová Janka Mininisterstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR 01. 06. 2008
8 Valovičová Eva Mininisterstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR 01. 11. 2006
9 Hrabinová Daniela Ministerstvo dopravy a výstavby SR 23. 02. 2004
10 Ovečková Jarmila Ministerstvo dopravy a výstavby SR 01. 02. 2018