IDENTIFIKÁTOR KONTAKTNÉHO MIESTA NÁZOV KONTAKTNÉHO MIESTA ORGANIZÁCIA KONTAKTNÉHO MIESTA NÁZOV ORGANIZÁCIE IDENTIFIKÁTOR ADRESY TEXTOVÁ FYZICKÁ ADRESA URL PRE PRÍSTUP KU SLUŽBE E-MAIL TELEFÓNNE ČÍSLO
MF SR - Podateľňa MF SR - Podateľňa 00151742 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 5999554 Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 0 podatelna@mfsr.sk +421 2 59581111