Ako používať OpenData MFSR API ?API používa autorizačný kľúč pre prístup k api endpointom.

  • Registrujte sa, aby ste získali autorizačný kľúč.

  • Urobte GET požiadavku na ktorýkoľvek endpoint uvedený nižšie.

  • Vložte autorizačný kľúč do hlavičky GET požiadavky ako hodnotu "key".

napr.: curl -H "key: KEY_VALUE" https://opendata.mfsr.sk/api/dataset