{ "@context": "https://datova-kancelaria.github.io/dcat-ap-sk-2.0/kontexty/rozhranie-katalógu-otvorených-dát.jsonld", "iri": "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/lkod", "typ": "Katalóg", "názov": { "sk": "Katalóg otvorených dát Ministerstva financií", "en": "Open Data Catalog of the Ministry of Finance" }, "popis": { "sk": "Otvorené dáta Ministerstva financií. Obsahuje všetky datasety, ktoré zverejňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.", "en": "Open data of the Ministry of Finance. It contains all the datasets published by the Ministry of Finance of the Slovak Republic and budget organizations within the Ministrys founding authority." }, "kontaktný_bod": { "typ": "Organizácia", "meno": { "sk": "Ministerstvo financií", "en": "Ministry of Finance" }, "e-mail": "mailto:opendata@mfsr.sk" }, "domovská_stránka": "https://www.mfsr.sk", "poskytovateľ": "https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742", "dataset": [ "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/tabulky-z-navrhu-szu-za-rok-2023", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/tabulky-k-hotovostnemu-cerpaniu-sr-v-szu-za-rok-2023", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/suhrnna-vyrocna-sprava-sr-za-rok-2022", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/suhrnna-uctovna-zavierka-sr-2022", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/casovy-harmonogram-plan-zverejnovania-datasetov", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/katalog-otvorenych-udajov-mf-sr", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/faktury-urhh-obdobie-do-31-12-2022", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/objednavky-urhh-obdobie-do-31-12-2022", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/datovy-inventar-mf-sr", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/faktury-vdz-vs-financie-obdobie-do-31-12-2022", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/objednavky-vdz-vs-financie-obdobie-do-31-12-2022", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/priebezne-plnenie-statneho-rozpoctu", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/faktury-ardal-obdobie-1-1-31-1-2023", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/zahranicne-pracovne-cesty-uva-obdobie-od-1-1-2023", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/organizacna-struktura-uva", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/zahranicne-pracovne-cesty-ardal-obdobie-od-1-1-2023", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/zahranicne-pracovne-cesty-urhh-obdobie-od-1-1-2023", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/organizacna-struktura-ardal", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/organizacna-struktura-urhh", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/zahranicne-pracovne-cesty-datacentrum-obdobie-od-1-1-2023", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/zahranicne-pracovne-cesty-urad-mf-sr-obdobie-od-1-1-2023", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/organizacna-struktura-datacentrum", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/majetkove-ucasti-statu-prehlad-za-nizsie-urovne", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/faktury-uva-obdobie-od-1-1-2023", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/faktury-urhh-obdobie-od-1-1-2023", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/faktury-datacentrum-obdobie-od-1-1-2023", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/faktury-ardal-obdobie-od-1-2-2023", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/objednavky-uva-obdobie-od-1-1-2023", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/objednavky-urhh-obdobie-od-1-1-2023", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/objednavky-datacentrum-obdobie-od-1-1-2023", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/objednavky-ardal-obdobie-od-1-1-2023", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/objednavky-ardal-obdobie-do-31-12-2022", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/zoznam-projektov-hodnotenych-utvarom-hodnoty-za-peniaze", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/faktury-ardal-obdobie-do-31-12-2022", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/tabulky-k-hotovostnemu-cerpaniu-sr-v-szu-za-rok-2022", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/tabulky-k-hotovostnemu-cerpaniu-sr-v-szu-za-rok-2021", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/tabulky-k-hotovostnemu-cerpaniu-sr-v-szu-za-rok-2020", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/tabulky-z-navrhu-szu-za-rok-2022", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/tabulky-z-navrhu-szu-za-rok-2021", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/tabulky-z-navrhu-szu-za-rok-2020", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/faktury-datacentrum-obdobie-do-31-12-2022", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/objednavky-datacentrum-obdobie-do-31-12-2022", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/vydavky-kapitol-statneho-rozpoctu-na-informacne-technologie", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/faktury-uva-obdobie-do-31-12-2022", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/objednavky-uva-obdobie-do-31-12-2022", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/faktury-urad-mf-sr-obdobie-od-1-1-2023", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/objednavky-urad-mf-sr-obdobie-od-1-1-2023", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/objednavky-urad-mf-sr-obdobie-do-31-12-2022", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/faktury-urad-mf-sr-obdobie-do-31-12-2022", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/statistika-navstevnosti-mfsr---statistika-poctu-navstevnikov-webu-mesacne", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/statistika-navstevnosti-mfsr---statistika-navstevnosti-webu-podla-krajin-denne", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/statistika-navstevnosti-mfsr---statistika-navstevnosti-webu-podla-internetoveho-prehliadaca-denne", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/statistika-navstevnosti-mfsr---statistika-navstevnosti-webu-podla-operacneho-systemu-denne", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/statistika-navstevnosti-mfsr---pocet-pouzivatelov-webu-denne", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/statistika-navstevnosti-mfsr---pocet-zobrazenych-stranok-webu-denne", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/statistika-navstevnosti-mfsr---statistika-navstevnosti-webu-podla-zariadenia-denne", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/vydavky-verejnej-spravy-za-rok-2022-v-suvislosti-s-ukrajinou", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/statistika-navstevnosti-open-data-mfsr---statistika-poctu-navstevnikov-webu-mesacne", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/statistika-navstevnosti-open-data-mfsr---statistika-navstevnosti-webu-podla-krajin-denne", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/statistika-navstevnosti-open-data-mfsr---statistika-navstevnosti-webu-podla-internetoveho-prehliadaca-denne", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/statistika-navstevnosti-open-data-mfsr---statistika-navstevnosti-webu-podla-operacneho-systemu-denne", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/statistika-navstevnosti-open-data-mfsr---statistika-navstevnosti-webu-podla-zariadenia-denne", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/statistika-navstevnosti-open-data-mfsr---pocet-zobrazenych-stranok-webu-denne", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/statistika-navstevnosti-open-data-mfsr---pocet-pouzivatelov-webu-denne", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/celkove-prijmy-a-vydavky-na-hotovostnej-baze", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/pocet-pouzivatelov-centralneho-ekonomickeho-systemu", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/suhrnna-vyrocna-sprava-sr-za-rok-2021", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/suhrnna-uctovna-zavierka-sr-2021", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/realizovane-projekty-organu-auditu-po-2014-2020", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/ukoncene-vladne-audity-medzinarodne-zdroje", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/ukoncene-vladne-audity-vlastne-zdroje", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/sumarne-udaje-o-zostatku-na-bankovych-uctoch-a-zavazkoch-vuc-a-ich-rozpoctovych-organizacii-k-ultimu-roka", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/sumarne-udaje-o-dlhovych-nastrojoch-a-zavazkoch-vuc-a-ich-rozpoctovych-organizacii-k-ultimu-roka", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/sumarne-udaje-o-financnych-pasivach-vuc-a-ich-rozpoctovych-organizacii-k-ultimu-roka", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/sumarne-udaje-o-financnych-aktivach-vuc-a-ich-rozpoctovych-organizacii-k-ultimu-roka", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/sumarne-udaje-o-prijmoch-vydavkoch-a-financnych-operaciach-vuc-a-ich-rozpoctovych-organizacii-k-ultimu-roka", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/sumarne-vykazy-individualnej-uctovnej-zavierky-vuc-a-ich-rozpoctovych-organizacii-k-ultimu-roka", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/majetkove-ucasti-statu-v-obchodnych-spolocnostiach-a-statnych-podnikoch-k-ultimu-roka", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/sumarny-vykaz-ziskov-a-strat-individualnej-uctovnej-zavierky-obci-a-ich-rozpoctovych-organizacii-k-ultimu-roka", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/sumarna-suvaha-individualnej-uctovnej-zavierky-obci-a-ich-rozpoctovych-organizacii-k-ultimu-roka", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/sumarne-udaje-o-zostatku-na-bankovych-uctoch-a-zavazkoch-obci-a-ich-rozpoctovych-organizacii-k-ultimu-roka", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/sumarne-udaje-o-dlhovych-nastrojoch-a-zavazkoch-obci-a-ich-rozpoctovych-organizacii-k-ultimu-roka", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/sumarne-udaje-o-financnych-pasivach-obci-a-ich-rozpoctovych-organizacii-k-ultimu-roka", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/sumarne-udaje-o-financnych-aktivach-obci-a-ich-rozpoctovych-organizacii-k-ultimu-roka", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/sumarne-udaje-o-prijmoch-vydavkoch-a-financnych-operaciach-obci-a-ich-rozpoctovych-organizacii-k-ultimu-roka", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/zoznam-uctovnych-jednotiek-suhrnneho-celku-k-ultimu-roka", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/strucna-bilancia-hospodarenia-vuc-a-ich-rozpoctovych-organizacii", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/dlh-a-dlhova-sluzba-vuc-k-ultimu-roka", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/hospodarenie-vuc-k-ultimu-roka", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/dlh-a-dlhova-sluzba-miest-a-obci-sr-k-ultimu-roka", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/vybrane-udaje-z-vykazu-fin-1-12-za-obce-a-ich-rozpoctove-organizacie", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/zostatok-bankovych-uctov-obci-a-ich-rozpoctovych-organizacii", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/strucna-bilancia-hospodarenia-obci-a-ich-rozpoctovych-organizacii", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/vysledky-hospodarenia-obci-a-miest-sr", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/prijem-obci-a-miest-sr-z-dane-za-rozvoj", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/vyvoj-schodku-maastrichtskeho-dlhu-a-hdp", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/ucast-na-kapitale-verejnej-spravy", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/zaruky", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/nesplacane-uvery", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/mimobilancne-projekty-ppp", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/zavazky-verejnych-podnikov-mimo-sektora-verejnej-spravy", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/operacie-verejnej-spravy", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/plnenie-statneho-rozpoctu-sr-v-narodnej-metodike", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/strategicke-dokumenty-urad-mf-sr", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/podpora-exportu-z-poistovacej-cinnosti-krajiny", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/podpora-exportu-z-poistovacej-cinnosti-komodity", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/podpora-exportu-bankovymi-produktmi-odvetvia", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/podpora-exportu-bankovymi-produktmi-krajiny", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/zakladne-financne-ukazovatele-eximbanka", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/kreditne-operacie-sumar-sp", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/debetne-operacie-sumar", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/platobne-operacie-celkom-sumar-sp", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/evidencia-klientov-a-uctov-sp", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/vyvoj-vydavkov-sp", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/pocet-zamestnancov-sp", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/dlh-ustrednej-spravy", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/maastrichtsky-dlh-verejnej-spravy", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/vymenovani-vnutorni-auditori", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/vymenovani-vladni-auditori", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/ziadosti-o-dotacie", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/najziadanejsie-otvorene-udaje-ovm", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/prijate-ziadosti-podla-infozakona-urad-mf-sr", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/podriadene-organizacie", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/pracovne-skupiny-urad-mf-sr", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/uradne-hodiny-urad-mf-sr", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/kontaktne-miesta-urad-mf-sr", "https://opendata.mfsr.sk/opendata/catalog/organizacna-struktura-urad-mf-sr" ] }