INDIKÁTOR PRACOVNEJ SKUPINY NÁZOV PRACOVNEJ SKUPINY NÁZOV ZRIAĎOVATEĽA (VLASTNÍKA) IČO ZRIAĎOVATEĽA (VLASTNÍKA) URL
1 Pracovná skupina Komisie - Budúcnosť DPH Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742 0
2 Rezortná koordinačná skupina MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742 0
3 Pracovná skupina na zabezpečenie plnenia ex ante kondicionalít Rast v oblasti digitálnych služieb a Infraštruktúra prístupovej siete novej generácie Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742 0
4 Medzirezortná pracovná skupina pre koordináciu činnosti ústredných orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory najmenej rozvinutým okresom Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742 0