Zoznam vykonaných vládnych auditov vlastných zdrojov MF SR a spolupracujúcimi orgánmi v roku 2022 k 15. 12. 2022*
Výkon vládneho auditu od - do Povinná osoba
03.08.2022 15.12.2022 Aeroklub Kalinkovo
16.08.2022 28.10.2022 Akadémia PZ Bratislava
04.11.2020 16.12.2021 Audiovizuálny fond**
28.01.2022 14.04.2022 Centrum právnej pomoci
26.07.2022 28.09.2022 Čukalovce
27.01.2022 07.09.2022 DataCentrum
01.08.2022 29.11.2022 Európske občianske združenie Vzdelanie
15.02.2022 13.04.2022 Fond na podporu vzdelávania
19.05.2022 19.07.2022 GITAROVÉ MÚZEUM