&quot Zoznam vykonaných vládnych auditov medzinárodných zdrojov MF SR a spolupracujúcimi orgánmi
v roku 2022 k 15. 12. 2022*&quot
Výkon vládneho auditu od - do Povinná osoba**
29.6.2022 16.11.2022 BOKU - Wasserbaulabor Errichtungs - und Betriebs - Gesellschaft m. b. H.
18.8.2022 27.10.2022 Bratislavský samosprávny kraj
7.12.2021 31.1.2022 Bratislavský samosprávny kraj
18.7.2022 23.11.2022 Centrum pro regionální rozvoj České republiky
18.7.2022 23.11.2022 EPS aktivity, z.s.
18.7.2022 23.11.2022 Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
14.9.2022 28.10.2022 INTERACT Point Turku
14.9.2022 10.11.2022 INTERACT Point Viborg