4500014483 2.1.2014 OVITEX s.r.o. Komenského 584/13, Poprad 36507202 VO- 302/2013 Textilné výrobky pre VDZ Trenčianske Teplice 1305,58 Ing. Vladimír Repáš , Generálny riaditeľ sekcie správy majetku a služieb s DPH EUR
4500014498 9.1.2014 2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava 17315786 &quot Zakúpenie stolových vlajok v počte 34ks a stolových stojanov&quot &quot strieborných&quot &quot v počte 2ks.&quot 120,24 Ing. Vladimír Repáš , Generálny riaditeľ sekcie správy majetku a služieb s DPH EUR
4500014506 13.1.2014 ENTO Železiarstvo, s.r.o. Turbínova 1, Bratislava 35798505 Zabezpečenie spotrebného materiálu pre potreby dielne údržby. 2762,02 Ing. Vladimír Repáš , Generálny riaditeľ sekcie správy majetku a služieb s DPH EUR
4500014507 13.1.2014 ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. Holubyho 1/A, Bratislava 35758601 Diaľničná nálepka SR/A 1444,3 Ing. Vladimír Repáš , Generálny riaditeľ sekcie správy majetku a služieb s DPH EUR
4500014539 20.1.2014 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45, Bratislava 35698586 Špecifické obaly - MF SR 162 Ing. Vladimír Repáš , Generálny riaditeľ sekcie správy majetku a služieb s DPH EUR
4500014575 24.1.2014 MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. Nám. Hraničiarov 29, Bratislava 35687487 Spotrebný materiál do digitálneho 992,4 Ing. Vladimír Repáš , Generálny riaditeľ sekcie správy majetku a služieb s DPH EUR
4500014577 24.1.2014 MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. Nám. Hraničiarov 29, Bratislava 35687487 Ročný kreditačný poplatok 144 Ing. Vladimír Repáš , Generálny riaditeľ sekcie správy majetku a služieb s DPH EUR
4500014588 27.1.2014 TLV s.r.o. Pitterova 2855/7, Praha, CZ 26106191 Dátové prenosy z GPS modulu 48 Ing. Vladimír Repáš , Generálny riaditeľ sekcie správy majetku a služieb s DPH EUR
4500014594 29.1.2014 Ing. arch. Karol Rosmány DESING STUDIO Jaskový rad 65, Bratislava 11666633 Predplatné čas. Poistné rozhľady na rok 2014 7,5 Ing. Vladimír Repáš , Generálny riaditeľ sekcie správy majetku a služieb s DPH EUR
4500014596 29.1.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Úplné znenia 2013 - vyúčtovanie 73,8 Ing. Vladimír Repáš , Generálny riaditeľ sekcie správy majetku a služieb s DPH EUR
4500014598 29.1.2014 SÚVAHA, spol. s r.o. Prievozská 14/A, Bratislava 31349765 Vestník MH SR 2013 - vyúčtovanie predpl. 0,23 Ing. Vladimír Repáš , Generálny riaditeľ sekcie správy majetku a služieb s DPH EUR