Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČO dodávateľa Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bez DPH Mena
0000310003/2014 2.1.2014 SAP Slovensko s.r.o. Mlynské nivy 16, Bratislava 35737328 údržba SAP software-10-12 7967,74 2013164202 s DPH EUR
0000310005/2014 3.1.2014 Michal Kubík - F - RISK Trenčianska 834/62, Bratislava 43588808 sl.BOZP a PO-12/2013 350 2013108202 bez DPH EUR
0000310008/2014 7.1.2014 Andrej Lučenič - CAR LINE Jána Poničana 5, Bratislava 32155557 kĺbový nosič telefónukĺbo 596,64 4500014472 s DPH EUR
0000310009/2014 7.1.2014 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 27 00653501 poistné na ZPC-12/2013 232,78 2013051202 s DPH EUR
0000310011/2014 7.1.2014 PURIF PRO, a.s. Za Sokolovňou 1, Bratislava 35722321 upratovacie práce-12/2013 7920,13 4600000119 s DPH EUR
0000310012/2014 7.1.2014 PURIF PRO, a.s. Za Sokolovňou 1, Bratislava 35722321 upratovacie práce-II.polr 8052,8 4600000119 s DPH EUR
0000310014/2014 7.1.2014 ALISON Slovakia s.r.o. Tomášikova ulica 12735/64, Bratislava 35792141 servis-nadpráce-12/2013 274,08 4600000010 s DPH EUR
0000310016/2014 7.1.2014 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C, Bratislava 31385401 techn.podpora APV PUZUV-r 12000 2011191011 s DPH EUR
0000310018/2014 7.1.2014 exe, a.s. Plynárenská 1, Bratislava 17321450 WinSvrStd SNGL-Lic. 21780 2012124164 s DPH EUR
0000310019/2014 7.1.2014 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, Bratislava 35971967 sl.KTV-Digital Basic -1-3 52,9 2012143202 s DPH EUR