FakturaID ZmluvaID ObjednavkaID ZalohovaFaktura ObjednavatelNazov ObjednavatelICO ObjednavatelUlica ObjednavatelCisloDomu ObjednavatelPSC ObjednavatelObecKod ObjednavatelObec ObjednavatelOkresKod ObjednavatelOkres ObjednavatelKrajKod ObjednavatelKraj ObjednavatelStat ObjednavatelStatNazov DodavatelNazov DodavatelUlica DodavatelCisloDomu DodavatelPSC DodavatelObecKod DodavatelObec DodavatelOkresKod DodavatelOkres DodavatelKrajKod DodavatelKraj DodavatelStat DodavatelStatNazov DodavatelIDAdresy DodavatelICO DodavatelPriznakFO DodavatelPravnaFormaKod DodavatelPravnaFormaNazov DodavatelPobockaNazov DodavatelPobockaUlica DodavatelPobockaCisloDomu DodavatelPobockaPSC DodavatelPobockaMesto DodavatelPobockaStat DodavatelPobockaStatNazov PlneniePopis FakturaPlnenieHodnota FakturaMena PriznakSDph FakturaPlnenieHodnotaEur FakturaDatumDorucenia FakturaDatumUctovania FakturaDatumUhrady PriznakStorna
1050000003 117/2022 FALSE AgentĂşra pre riadenie dlhua likvidity 30792053 RadlinskĂ©ho 32 81319 Bratislava SK Slovenská republika VNET a.s. Černyševského 48 85101 SK0105529460 Bratislava-StarĂ© Mesto SK0105 Okres Bratislava SK010 BratislavskĂ˝ kraj SK Slovenská republika 35845007 FALSE 121 Akciová spoloÄŤnosĹĄ Datahost basic /dlma.sk/ predĺženie domény r.2023 47.81 EUR TRUE 47.81 1.1.2023 13.1.2023 13.1.2023 FALSE
1050000004 FALSE AgentĂşra pre riadenie dlhua likvidity 30792053 RadlinskĂ©ho 32 81319 Bratislava SK Slovenská republika Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava SK0102 Okres Bratislava SK010 BratislavskĂ˝ kraj SK Slovenská republika 35697270 FALSE 121 Akciová spoloÄŤnosĹĄ Dobropis č. 2700666980 k fa 2698489168 z r.2022 90.00- EUR TRUE 90.00- 2.1.2023 13.1.2023 27.1.2023 FALSE
1050000005 FALSE Agentúra pre riadenie dlhua likvidity 30792053 Radlinského 32 81319 Bratislava SK Slovenská republika Generali Poisťovňa, pobočkapoisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 84104 SK0104529397 Bratislava-Karlova Ves SK0104 Okres Bratislava IV SK010 Bratislavský kraj SK Slovenská republika 54228573 FALSE 995 Nešpecifikovaná právna forma PZP BL931DE od 2.4.2023 do 1.4.2023 150.80 EUR FALSE 150.80 2.1.2023 13.1.2023 29.3.2023 FALSE
1050000006 FALSE Agentúra pre riadenie dlhua likvidity 30792053 Radlinského 32 81319 Bratislava SK Slovenská republika Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava SK0102 Okres Bratislava SK010 Bratislavský kraj SK Slovenská republika 35763469 FALSE 121 Akciová spoločnosť Telekomu.služby - pevné linky za 12/2022 47.66 EUR TRUE 47.66 4.1.2023 19.1.2023 24.1.2023 FALSE
1050000007 FALSE AgentĂşra pre riadenie dlhua likvidity 30792053 RadlinskĂ©ho 32 81319 Bratislava SK Slovenská republika ANeT Slovakia s.r.o. JilemnickĂ©ho 2 91101 SK0229505820 TrenÄŤĂ­n SK0229 Okres TrenÄŤĂ­n SK022 TrenÄŤiansky kraj SK Slovenská republika 36310930 FALSE 112 SpoloÄŤnosĹĄ s ruÄŤenĂ­m obmedzenĂ˝m Servisný popl.Q1/2023 za SW 5x8 a HW5-doch.s 120.00 EUR TRUE 120.00 4.1.2023 18.1.2023 19.1.2023 FALSE
1050000008 FALSE Agentúra pre riadenie dlhua likvidity 30792053 Radlinského 32 81319 Bratislava SK Slovenská republika Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava SK0102 Okres Bratislava SK010 Bratislavský kraj SK Slovenská republika 35697270 FALSE 121 Akciová spoločnosť Služby mobil. operátora 15.12-14.01.2023 568.98 EUR TRUE 568.98 17.1.2023 19.1.2023 27.1.2023 FALSE
1050000009 15/2014 FALSE AgentĂşra pre riadenie dlhua likvidity 30792053 RadlinskĂ©ho 32 81319 Bratislava SK Slovenská republika EMMI Avenue des Arts 56 1000 Brussels BE Belgicko FALSE Poskytovanie referenčných trhových sadzieb v r. 2023 2280.00 EUR FALSE 2280.00 17.1.2023 13.2.2023 13.2.2023 FALSE
1050000014 FALSE Agentúra pre riadenie dlhua likvidity 30792053 Radlinského 32 81319 Bratislava SK Slovenská republika Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina 84545 Bratislava Okres Bratislava SK010 Bratislavský kraj SK Slovenská republika 47232480 FALSE 995 Nešpecifikovaná právna forma Koncesionárske poplatky RTVS Q1/2023 55.74 EUR FALSE 55.74 15.1.2023 19.1.2023 24.1.2023 FALSE