FakturaID ZmluvaID ObjednavkaID ZalohovaFaktura ObjednavatelNazov ObjednavatelICO ObjednavatelUlica ObjednavatelCisloDomu ObjednavatelPSC ObjednavatelObecKod ObjednavatelObec ObjednavatelOkresKod ObjednavatelOkres ObjednavatelKrajKod ObjednavatelKraj ObjednavatelStat ObjednavatelStatNazov DodavatelNazov DodavatelUlica DodavatelCisloDomu DodavatelPSC DodavatelObecKod DodavatelObec DodavatelOkresKod DodavatelOkres DodavatelKrajKod DodavatelKraj DodavatelStat DodavatelStatNazov DodavatelIDAdresy DodavatelICO DodavatelPriznakFO DodavatelPravnaFormaKod DodavatelPravnaFormaNazov DodavatelPobockaNazov DodavatelPobockaUlica DodavatelPobockaCisloDomu DodavatelPobockaPSC DodavatelPobockaMesto DodavatelPobockaStat DodavatelPobockaStatNazov PlneniePopis FakturaPlnenieHodnota FakturaMena PriznakSDph FakturaPlnenieHodnotaEur FakturaDatumDorucenia FakturaDatumUctovania FakturaDatumUhrady PriznakStorna
2023/0205100059 1510000044 1000001271 false Ministerstvo financií SR 00151742 Štefanovičova 5 81782 Bratislava SK Slovenská republika Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice SK Slovenská republika 44483767 true 121 Akciová spoločnosť el. energia VK 12/22 120.00 EUR false 120.00 18.01.2023 08.02.2023 false
2023/0205100062 1510000044 1000001271 false Ministerstvo financií SR 00151742 Štefanovičova 5 81782 Bratislava SK Slovenská republika Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice SK Slovenská republika 44483767 true 121 Akciová spoločnosť el. energia MF 12/22 9972.00 EUR false 9972.00 16.01.2023 08.02.2023 false
2023/0205100063 1510000044 1000001271 false Ministerstvo financií SR 00151742 Štefanovičova 5 81782 Bratislava SK Slovenská republika Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice SK Slovenská republika 44483767 true 121 Akciová spoločnosť el. energia Kuchyňa 12/22 2173.00 EUR false 2173.00 18.01.2023 08.02.2023 false
2023/0205100064 1510000061 1000001380 false Ministerstvo financií SR 00151742 Štefanovičova 5 81782 Bratislava SK Slovenská republika BELIBA, s.r.o. Nálepkova 22 90027 SK0108507814 Bernolákovo SK0108 Okres Senec SK010 Bratislavský kraj SK Slovenská republika 45859990 false 112 Spoločnosť s ručením obmedzeným ošetrenie zelene-12/2022 616.00 EUR false 616.00 16.01.2023 31.01.2023 false
2023/0205100065 1510000078 1000001553 false Ministerstvo financií SR 00151742 Štefanovičova 5 81782 Bratislava SK Slovenská republika Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14 82109 SK0102529320 Bratislava-Ružinov SK0102 Okres Bratislava II SK010 Bratislavský kraj SK Slovenská republika 48059528 false 112 Spoločnosť s ručením obmedzeným poskyt.služieb-1/2023 3250.00 EUR false 3250.00 16.01.2023 28.02.2023 false
2023/0205100066 1510000072 1000001614 false Ministerstvo financií SR 00151742 Štefanovičova 5 81782 Bratislava SK Slovenská republika Double M vision, s. r. o. Karloveská 7 84104 Bratislava SK Slovenská republika 47432896 false 112 Spoločnosť s ručením obmedzeným elektroinšt.materiál 976.00 EUR true 976.00 16.01.2023 15.02.2023 false
2023/0205100067 1510000108 1000002447 false Ministerstvo financií SR 00151742 Štefanovičova 5 81782 Bratislava SK Slovenská republika Centrálny depozitár cennýchpapierov SR, a.s. ul. 29. augusta 1/A 81480 Bratislava SK Slovenská republika 31338976 true 121 Akciová spoločnosť vedenie účtu majiteľa-2022 1950.00 EUR true 1950.00 18.01.2023 16.05.2023 18.05.2023 false
2023/0205100068 1510000108 1000002447 false Ministerstvo financií SR 00151742 Štefanovičova 5 81782 Bratislava SK Slovenská republika Centrálny depozitár cennýchpapierov SR, a.s. ul. 29. augusta 1/A 81480 Bratislava SK Slovenská republika 31338976 true 121 Akciová spoločnosť vedenie účtu majiteľa-2022 26608.00 EUR false 26608.00 18.01.2023 28.02.2023 false
2023/0205100069 1510000013 1000001858 false Ministerstvo financií SR 00151742 Štefanovičova 5 81782 Bratislava SK Slovenská republika ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o. Mariánska 10 81108 Bratislava SK Slovenská republika 44105665 false 112 Spoločnosť s ručením obmedzeným preklady 32.00 EUR false 32.00 18.01.2023 02.02.2023 false
2023/0205100070 1000000267 false Ministerstvo financií SR 00151742 Štefanovičova 5 81782 Bratislava SK Slovenská republika gd - Team, a.s. Moyzesova 4/A 90201 SK0107508179 Pezinok SK0107 Okres Pezinok SK010 Bratislavský kraj SK Slovenská republika 35941677 false 121 Akciová spoločnosť konzultač.služby SAP-12/22 3036.00 EUR false 3036.00 16.01.2023 27.03.2023 false