ZahrPracCestaID OrgJedID OrgJedNazov OrganizaciaNazov OrganizaciaICO CestaDatumZaciatku CestaDatumKonca CestaDatumUzavretia Cestovne Ubytovanie Stravne NakladyVedlajsie Vreckove Refundacia CelkomVEUR CielKajKod CielKrajNazov Poznamka
151000002023Z00006 10102 Odbor vlád. auditu medzinár. zdrojov Ministerstvo financií SR 00151742 25.01.2023 26.01.2023 17.03.2023 49.00 71.50 21.15 0.00 0.00 0.00 141.65 CZ Česká republika Workshop organizovaný EK k ukončovaniu PO 2014 - 2020
151000002023Z00007 10067 Odbor legislatívy, vzdel a podp.činností Ministerstvo financií SR 00151742 25.01.2023 26.01.2023 17.03.2023 49.00 71.50 21.15 0.00 0.00 0.00 141.65 CZ Česká republika Workshop je organizovaný EK
151000002023Z00017 10189 Odbor kapitálového trhu a poisťovníctva Ministerstvo financií SR 00151742 10.01.2023 10.01.2023 17.03.2023 0.00 0.00 22.50 0.00 0.00 0.00 22.50 AT Rakúska republika
151000002023Z00018 10189 Odbor kapitálového trhu a poisťovníctva Ministerstvo financií SR 00151742 11.01.2023 11.01.2023 17.03.2023 0.00 0.00 22.50 0.00 0.00 0.00 22.50 AT Rakúska republika