ObjednavkaID ZmluvaId ObjednavatelNazov ObjednavatelICO ObjednavatelUlica ObjednavatelCisloDomu ObjednavatelPSC ObjednavatelObecKod ObjednavatelObec ObjednavatelOkresKod ObjednavatelOkres ObjednavatelKrajKod ObjednavatelKraj ObjednavatelStat ObjednavatelStatNazov DodavatelNazov DodavatelUlica DodavatelCisloDomu DodavatelPSC DodavatelObecKod DodavatelObec DodavatelOkresKod DodavatelOkres DodavatelKrajKod DodavatelKraj DodavatelStat DodavatelStatNazov DodavatelIDAdresy DodavatelICO DodavatelPriznakFO DodavatelPravnaFormaKod DodavatelPravnaFormaNazov DodavatelPobockaNazov DodavatelPobockaUlica DodavatelPobockaCisloDomu DodavatelPobockaPSC DodavatelPobockaObec DodavatelPobockaStat DodavatelPobockaStatNazov PlneniePopis PlnenieHodnota ObjednavkaMena PriznakSDph ObjednavkaDatDokladu ObjednavkaDatVyhotov ObjednavkaPodpisMeno ObjednavkaPodpisFunkcia PriznakStorna
1000001167 Ministerstvo financií SR 00151742 Štefanovičova 5 81782 Bratislava SK Slovenská republika Mincovňa Kremnica, štátny podnik Štefánikovo nám. 25/24 96701 SK032D516970 Kremnica SK032D Okres Žiar nad Hronom SK032 Banskobystrický kraj SK Slovenská republika 00010448 false 301 Štátny podnik PM v počte 235 ks 8877.36 EUR true 04.01.2023 26.01.2023 Vladimír Bednár generálny riaditeľ sekcie false
1000001214 Ministerstvo financií SR 00151742 Štefanovičova 5 81782 Bratislava SK Slovenská republika Double M vision, s. r. o. Karloveská 7 84104 Bratislava SK Slovenská republika 47432896 false 112 Spoločnosť s ručením obmedzeným Úprava elektroinštalácie vz.st 0.00 EUR true 10.01.2023 22.01.2023 Martin Štuk generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - generálny riaditeľ sekcie false
1000001281 1510000013 Ministerstvo financií SR 00151742 Štefanovičova 5 81782 Bratislava SK Slovenská republika ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o. Mariánska 10 81108 Bratislava SK Slovenská republika 44105665 false 112 Spoločnosť s ručením obmedzeným Prekl. a tlmoč. služby 21.58 EUR false 13.01.2023 22.01.2023 Martin Štuk generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - generálny riaditeľ sekcie false
1000001368 Ministerstvo financií SR 00151742 Štefanovičova 5 81782 Bratislava SK Slovenská republika AVIR, s.r.o. Záhumenice 15 90201 SK0107508179 Pezinok SK0107 Okres Pezinok SK010 Bratislavský kraj SK Slovenská republika 36827631 false 112 Spoločnosť s ručením obmedzeným Upgrade licencií EA 1602.00 EUR true 17.01.2023 09.02.2023 Vladimír Bednár generálny riaditeľ sekcie false
1000001438 Ministerstvo financií SR 00151742 Štefanovičova 5 81782 Bratislava SK Slovenská republika TLV, s.r.o. Pitterova 1516/32 13000 Praha CZ Česká republika 26106191 false Satelitné sledovanie vozidiel 144.00 EUR false 18.01.2023 24.01.2023 Martin Štuk generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - generálny riaditeľ sekcie false
1000001510 1510000073 Ministerstvo financií SR 00151742 Štefanovičova 5 81782 Bratislava SK Slovenská republika DXC Technology Slovakia s. r. o. Galvaniho 7 82002 Bratislava 22 SK Slovenská republika 35785306 false 112 Spoločnosť s ručením obmedzeným Služby aplikačnej podpory CKS 99378.58 EUR true 19.01.2023 07.02.2023 Vladimír Bednár generálny riaditeľ sekcie false
1000001547 Ministerstvo financií SR 00151742 Štefanovičova 5 81782 Bratislava SK Slovenská republika Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Štefanovičova 3 81005 SK0101528595 Bratislava-Staré Mesto SK0101 Okres Bratislava I SK010 Bratislavský kraj SK Slovenská republika 35000009 30810710 false 321 Rozpočtová organizácia Slovenská technická norma 493.00 EUR false 25.01.2023 01.02.2023 Vladimír Bednár generálny riaditeľ sekcie false
1000001608 1510000013 Ministerstvo financií SR 00151742 Štefanovičova 5 81782 Bratislava SK Slovenská republika ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o. Mariánska 10 81108 Bratislava SK Slovenská republika 44105665 false 112 Spoločnosť s ručením obmedzeným Prekl. a tlmoč. služby 679.77 EUR false 20.01.2023 24.01.2023 Martin Štuk generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - generálny riaditeľ sekcie false
1000001609 Ministerstvo financií SR 00151742 Štefanovičova 5 81782 Bratislava SK Slovenská republika Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D 83102 SK0103529346 Bratislava-Nové Mesto SK0103 Okres Bratislava III SK010 Bratislavský kraj SK Slovenská republika 36562939 false 112 Spoločnosť s ručením obmedzeným nák.routera a drž. na projekt. 101.45 EUR true 20.01.2023 26.01.2023 Martin Štuk generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - generálny riaditeľ sekcie false
1000001615 1510000013 Ministerstvo financií SR 00151742 Štefanovičova 5 81782 Bratislava SK Slovenská republika ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o. Mariánska 10 81108 Bratislava SK Slovenská republika 44105665 false 112 Spoločnosť s ručením obmedzeným Prekl. a tlmoč. služby 248.17 EUR false 20.01.2023 24.01.2023 Martin Štuk generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - generálny riaditeľ sekcie false